Bán sạc samsung anycall , sạc LG show , sạc Korea , M480 , M490 , M495 , M620 , M4800 , M6200 , W270 , W290 , W300 , W330 , W350 , W360 , W380 , W410 , W420 , W450 , W550 , W570 , W860 , W720 , W780 , W2400 , W2500 , W2700 , w3000 , W3300 , W3500 , W3600 , W4100 , W4200 , W5000 , W5200 , W5300 , W5310 , W5500 , W5900 , W7700 , W7900 , W8400 , W8500 , W8600 , SH170 , SH210 , SH240 , SH400 , SH410 , SH460 , SH490 , SH640 , SH650 , SH810 , SH860 , SH860S , SH100 , SH110 , SH130 , SH150 , SH150A , SU100 , SU130 , SU200 , SU210 , SU410 , SU420 , SU430 , SU600 , SU630 , SU900 , SU910 , SU920 , SU960 . KH1000 , KH1200 , KH1400 , KH1600 , KH2100 , KH2200 , KH2700 , KH3100 , KH3400 , KH3900 , KH4500 , KH5200 , KH6400 ,KH6500 , KH8200 , KH9300 , KH9600 . KH1300 , KH1800 , KH1800M . KH3100 , KH8000 , KH8600 , U1700 , KU2000 , KU2100 , KU4000 , KU4300 , KU6000 , KU9000 , KU9100 , KU9200 , KU9600 , KU6300

Bán sạc samsung Anycall , sạc samsung Korea , sạc LG show của hàn quốc . Sạc hỗ trợ hầu hết tất cả các model hàn quốc , Samsung Anycall M480 , M490 , M495 , M620 , M4800 , M6200 , W270 , W290 , W300 , W330 , W350 , W360 , W380 , W410 , W420 , W450 , W550 , W570 , W860 , W720 , W780 , W2400 , W2500 , W2700 , w3000 , W3300 , W3500 , W3600 , W4100 , W4200 , W5000 , W5200 , W5300 , W5310 , W5500 , W5900 , W7700 , W7900 , W8400 , W8500 , W8600 . LG SHOW SH130 , SH150 , SH150A , SU100 , SU130 , SU200 , SU210 , SU410 , SU420 , SU430 , SU600 , SU630 , SU900 , SU910 , SU920 , SU960 . KH1000 , KH1200 , KH1400 , KH1600 , KH2100 , KH2200 , KH2700 , KH3100 , KH3400 , KH3900 , KH4500 , KH5200 , KH6400 ,KH6500 , KH8200 , KH9300 , KH9600 . KH1300 , KH1800 , KH1800M . KH3100 , KH8000 , KH8600 , U1700 , KU2000 , KU2100 , KU4000 , KU4300 , KU6000 , KU9000 , KU9100 , KU9200 , KU9600 , KU6300

Sạc samsung đời cũ ( đầu tương tự như Samsung D900 nhưng pinouts khác nhau ) giá 200.000 VNĐ


Sạc samsung đời mới = Sạc LG korea giá 200.000 VNĐ

Liên hệ : Công Ty TNHH MTV CHIẾM TÀI

Địa chỉ: 147 Nguyễn Tri Phương , Phường 8, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38.539.529

Hotline09.0881.0881 ( A. Tài )

Giao nhận máy unlock , sửa chữa0907.512.001 ( Ms. Huệ )

Giải đáp thắc mắc về máy sửa chữa0909.3535.93 ( A. Long )

Email: giaimadienthoai@gmail.com

Hỗ trợ online Y!: tranchiemtai

map Liên hệ

Unlock , giải mã LG cyon SH170 , SH210 , SH240 , SH400 , SH410 , SH460 , SH490 , SH640 , SH650 , SH810 , SH860 , SH860S , SH100 , SH110 , SH130 , SH150 , SH150A , SU100 , SU130 , SU200 , SU210 , SU410 , SU420 , SU430 , SU600 , SU630 , SU900 , SU910 , SU920 , SU960 . KH1000 , KH1200 , KH1400 , KH1600 , KH2100 , KH2200 , KH2700 , KH3100 , KH3400 , KH3900 , KH4500 , KH5200 , KH6400 ,KH6500 , KH8200 , KH9300 , KH9600 . KH1300 , KH1800 , KH1800M . KH3100 , KH8000 , KH8600 , U1700 , KU2000 , KU2100 , KU4000 , KU4300 , KU6000 , KU9000 , KU9100 , KU9200 , KU9600 , KU6300

Chiếm Tài Mobile nhận unlock , giãi mã , mở mạng , bẻ khóa dòng máy hàn quốc LG cyon SH100 , SH110 , SH130 , SH150 , SH150A , SH170 , SH210 , SH240 , SH400 , SH410 , SH460 , SH490 , SH640 , SH650 , SH810 , SH860 , SH860S ,  , SU100 , SU130 , SU200 , SU210 , SU410 , SU420 , SU430 , SU600 , SU630 , SU900 , SU910 , SU920 , SU960 . KH1000 , KH1200 , KH1300 , KH1400 , KH1600 , KH1800 , KH1800M , KH2100 , KH2200 , KH2700 , KH3100 , KH3400 , KH3900 , KH4500 , KH5200 , KH6400 ,KH6500 , KH8200 , KH9300 , KH9600 ,  , KH3100 , KH8000 , KH8200 , KH8600  , KU1700 , KU2000 , KU2100 , KU4000 , KU4300 , KU4300 , KU4500 , KU6000 , KU6300 , KU9000 , KU9100 , KU9200 , KU9300 , KU9600

Thời gian unlock từ 2 tiếng -> 24 tiếng

Phí unlock từ 200.000 -> 400.000 VNĐ ( 1 số dòng cao cấp giá 600.000 VNĐ )

____________________________________________________________________

Dứơi đây là list tất cả máy chúng tôi đã unlock ok

Sử dụng 5 mạng GSM ở việt nam ( mobi , vina , viettel , vietnamobile , beeline ) và thế giới

SHxxx :  SH130 , SH150 , SH150A , SH170 , SH210 , SH240 , SH260 , SH400 , SH410 , SH460 , SH470 , SH490 , SH640 , SH650 , SH810 , SH860 , SH860S

SUxxx :  SU100 , SU130 , SU200 , SU210 , SU410 , SU420 , SU430 , SU600 , SU630 , SU900 , SU910 , SU920 , SU950 , SU960 .

KHxxx :  KH1000 KH1200 , KH1300 , KH1400 , KH1600 , KH1800 , KH1800M ,  KH2100 , KH2200 , KH2700 , KH3100 , KH3400 , KH3900 , KH4500 , KH5200 , KH6400 ,KH6500 , KH8000 , KH8200 , KH8600 , KH9300 , KH9600 .

KUxxx : KU1700 , KU2000 , KU2100 , KU4000 , KU4300 , KU4500 , KU6000 , KU6300 , KU9000 , KU9100 , KU9200 , KU9300 , KU9600

____________________________________________________________________________________________

Sử dụng sim 3G ( Mobiphone , Vinaphone , Viettel )

KHxxx : KH1300 , KH1800 , KH1800M . KH3100 , KH8000 , KH8200 , KH8600

KUxxx :  , KU6300

SHxxx : SH100 , SH110 , SH130 , SH150 , SH150A

SUxx : SU960

_________________________________________________________________________________

Phí unlock , giải mã

KH-series : KH1000 , KH1200 , KH1400 , KH1600 ,   KH1800 ,  KH1800M ,  KH2100 ,  KH2200 ,  KH2700 ,  KH3100 , KH3900 , KH4500 , KH5200 , KH6400 ,  KH6500 , KH8000 , KH8200 , KH8600 giá 250.000 VNĐ  , thời gian unlock  trong vòng 15 – 30′ .

SH-series:  SH130 , SH150 , SH150A ,  SH170 ,  SH210 ,  SH240 , SH410 , SH400 , SH460 ,  SH470 ,  SH490 , SH640 ,  SH650 , SH860 giá 250.000 VNĐ  , thời gian unlock  trong vòng 15 – 30′ .

SU-series: SU100, SU210 ,  SU600, SU900 , SU910 , Su960 giá 250.000 VNĐ  , thời gian unlock  trong vòng 15 – 30′ .

KU-series: KU1700, KU2100 , KU4000 , KU4500 , KU6000, KU9000 , KU9100 , KU9300 , KU9600 giá 250.000 VNĐ  , thời gian unlock  trong vòng 15 – 30′ .

Hiện nay chúng tôi đang test unlock các dòng máy LG cyon khác . Trước khi mang máy về việt nam , bạn cần kiểm tra máy đó có GSM hay không . Nếu có máy trong tay trước hết bạn vào www.google.com , search tên model máy của bạn , kiểm tra xem máy có GSM hay không . Hoặc là bỏ sim cyon vào máy , mở nguồn lên , vào Menu -> Setting -> Call Setting -> Network -> ( xem có GSM ) Nếu như  máy có GSM là có thể unlock để sử dụng được mạng ở việt nam.

### 1 do doi may chung toi test khong the su dung duoc o viet nam LG cyon LF1200 LGE-MCSV710 unlock xài  S-PHONE OK LGE-

Liên hệ : Công Ty TNHH MTV CHIẾM TÀI

Địa chỉ: 147 Nguyễn Tri Phương , Phường 8, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38.539.529

Di Động09.0881.0881 ( A. Tài )

Email: giaimadienthoai@gmail.com

Hỗ trợ online Y!: tranchiemtai

map Liên hệ