Giải mã điện thoại – Unlock điện thoại

Giải mã điện thoại – Unlock điện thoại nhanh

Welcome to my website

Chào mừng bạn đến với website chuyên về điện thoại di động của công ty TNHH Giải Mã Điện Thoại .Net.

Archive for the ‘Hardware – Software mobile phone’ Category

Cách convert nokia từ máy nước ngoài qua tiếng việt

Posted by tranchiemtai On September - 12 - 2009

2680s rm-500 cpu 3168 to rm-392 version 56.17 ok ( mt-box unlock , tv file nạp PM V version 6.17 )

E75 RM->413 convert Rm412 OK

6210s RM-408 KOREA -> RM-367  OK

7510A-B Rm 399 -> Rm398 OK

N97 RM-507 convert RM-505 OK

6555 rm271 –> rm429 – ok

2680s-2b (rm-393) to 2680s (rm-392) -> Ok.

3109c (rm-274) to 3110c (rm-237)->OK (but no camera).

3110c (rm-237) to 3500c (rm-272)->OK

N95 RM421 to RM320 => OK

N96 RM472 to RM247 => OK

5610d-2b RM-359 to RM-358 => OK

6086_RM-188 to 6085_RM-198 => OK

5310b RM304 to RM303 => OK

E71 RM-357 to RM-346 => OK

E71 RM-407 to RM-346 => OK

6121c rm-308 to rm-243 = OK

5300b to 5300 => OK

3500cb (Rm-273) to 3500c (Rm-272) => OK

6234 to 6233 => OK

6133 to 6131 => OK

6300b to 6300 => OK

5300b to 5300 ok

6234 to 6233 ok

6133 to 6131 ok

6300b to 6300 ok

6301 to 6300 not ok

1200 to 1208 (thay MH 1208, kô bị “contact service”)

6086_RM-188 to 6085_RM-198 : OK

6500c RM-397 to 6500c RM-265 =contact service
6126 (rm-126) => 6131/6133 (rm-115) = OK

6121c rm-308 flash qua rm-243 = OK, có TV

E63 RM-499 nạp TV OK RM-437

E66 Rm-420 E66-3 to RM343 E66-1 => OK

RM-271 6555 to RM-429 3610a TV ok

RM-289 6555b to RM-429 3610a TV ok
e66-2 rm-345 nạp TV rm-343 ok

RM-507 —> RM-505 ok

E 63 rm450 –> rm437 ->ok

3110c (rm-237) to 3500c (rm-272)->OK

680s-2b (rm-393) to 2680s (rm-392) -> Ok.

6555 rm271 –> rm429 – ok

7510A-B Rm 399 -> Rm398 OK 100%

6210s RM-408 KOREA -> RM-367 tv OK, đã test.
Không thể:

N95 RM-160 to RM-159 => NOT OK

5610d-2b RM-359 to RM-242 => NOT OK

5610d-2b RM-359 to RM-242 => NOT OK

6086_RM-260 to 6085_RM-198 => NOT OK

6500c RM-397 to 6500c RM-265 => NOT OK

6301 to 6300 => NOT OK

N81 RM-256 to RM-223 => NOT OK

N81 RM-256 to RM-179 => NOT OK

E71 RM-493 to RM-247 => NOT OK

N81 rm-256 –> rm-223 = not ok (lên logo)

N81 rm-256 –> rm-179 = not ok ( xanh mh)

6086_RM-260 to 6085_RM-198 : NOT OK (BỊ CS)

E71 RM-493 to RM-346: Not oke

5800 RM-428 convert 5800 RM-356 :not ok
N96 RM-297 —> N96 RM-247: Not ok

E71x nạp E71 :not ok
n97 rm506 –>rm505 not ok

E66 rm494 –> rm343 not okGiải mã điện thoại – Unlock điện thoại is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache